Skip to main content

Alexander-tekniikan tausta

Tottumukset

Jos jokainen liike ja askare pitäisi aina ajatella uusiksi, menisi siihen loputtomasti aikaa ja elämä ei olisi sujuvaa. Liikkuminen ja erilaiset arjen toistuvat toiminnot, ovat lukuisten kehon refleksien ja aivoihin tallentuneiden liikesarjojen tulosta, tehden toimistamme automaattisia.

Totutut tavat olla, liikkua ja tehdä asioita eivät tunnu miltään, ne ovat niin tuttuja. Tarvitsemme tottumuksia, ilman niitä elämä ei sujuisi. Mutta kaikille meille muodostuu myös toimintaamme haittaavia tottumuksia. Niitä aiheuttavat esimerkiksi lapsuudessa opitut mallit, erilaiset sairaudet ja vaivat, pitkittynyt stressi, jännittyneisyys tai staattiset työskentelytavat.

Oli kyseessä kehon tasapainottomuus tai työn aiheuttama stressi, hankaluudet ilmenevät aina sekä kehossa, että mielessä. Lyhytkestoinen stressi tai kipu eivät yleensä aiheuta pysyviä muutoksia, mutta pitkittyessään erilaiset haastavat tilanteet saavat aikaan ylimääräistä ja asiaan kuulumatonta jännitystä lihaksiin. Tämän myötä kehon luonnollisten refleksien ja tasapainojärjestelmän toiminta vaikeutuu ja liikkuminen ja olotila hankaloituvat. Tilanteen pitkittyessä totumme hankalaan oloon enemmän, emmekä huomaa kehossa olevia jännityksiä.

F.M. Alexander

Menetelmän kehittäjä on Australiassa syntynyt, Englannissa (Lontoossa) uransa tehnyt F.M.Alexander ( 1869-1955). Hän oli puhetyöläinen, näyttelijä ja lausuja, joka kärsi ääniongelmista ja sai hoidoista vain hetkellistä helpotusta vaivaansa. Koska ääni parani levossa, mutta ongelmat palasivat kun hän alkoi lausua, hän teki päätelmän, että hänen itsensä täytyi tehdä jotain sellaista mikä aiheutti ongelmat ja sai aikaan äänen menetyksen. Hän alkoi tutkia asiaa ja useista epäonnistumisista huolimatta hän jatkoi tutkimuksiaan sinnikkäästi ja onnistui viimein löytämään ongelmansa ytimen.

Hän havainnoi itseään mm. peilien avulla ja sai huomata, että alkaessaan lausua hän teki asioita jotka olivat olleet hänelle itselleen täysin tiedostamattomia. Hänen päänsä meni taakse ja alas, leuka nousi ylös, rinta kohosi kaarelle sekä hengitys muuttui kiskovaksi. Edellytykset sujuvalle hengitykselle ja äänenkäytölle muuttuivat huonoksi. Löytöjensä myötä hän alkoi kehittää menetelmää, jossa ihminen tietoisesti ohjaa itseään niin, että hän lopettaa totutun tavan reagoida ärsykkeeseen ja antaa mahdollisuuden luonnollisten refleksien toiminnalle.

F.M. Alexander kehitti ja opetti menetelmää koko elämänsä ajan.

Alexander-tekniikan opettajat meillä ja maailmalla

STAT järjestön tunnus

Ensimmäiset F.M. Alexanderin kouluttamat opettajat valmistuivat 1930-luvulla Englannissa. Opettajia on tällä hetkellä arviolta yli 3000 (2018) eri puolilla maailmaa. Suomessa opettajia on noin 50.

Suomessa Alexander-tekniikan opettajaksi voi opiskella Orivedellä ja Tampereella. Koulut ovat yksityisiä oppilaitoksia. Koulutus kestää kolme vuotta (vähintään 1600 tuntia). Se on KELAn hyväksymää ja oikeuttaa opiskelijat 2. asteen opintotukeen ja -lainaan.

Koulutusta valvoo Suomen Alexander-tekniikan opettajat Finstat ry. Koulutus on kansainväliset kriteerit täyttävää ammatillista koulutusta. Näistä kriteereistä vastaa vuonna 1958 perustettu järjestö Society of Teachers of the Alexander Technique (STAT).